Aktualności

Nowa wersja systemu v0.3.4

W dniu 18.06.2019 godz. 13:16 wdrożono nową wersję systemu v0.3.4, która uwzględnia następujące poprawki: optymalizacja generowania raportu, optymalizacja obsługi wykresów na raportach pdf, poprawa filtrowania jednostek przy zakładaniu badania pracy doktorskiej, poprawa błędu ponownego badania. Przypominamy o konieczności odświeżenia okna przeglądarki (naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v0.3.3 (środowisko produkcyjne)

Wersję v0.3.3 wdrożono na środowisko produkcyjne w dniu 17.06.2019 - 13:30. Nowa wersja uwzględnia poprawę widoczności przycisków funkcyjnych oraz wyeliminowanie błędu (500) przy zapisywaniu częściowo wypełnionej metryki.

Nowa wersja systemu v0.3.3 (środowisko testowe)

Wdrożono nową wersję JSA na środowisko testowe: v0.3.3 w dniu 14.06.2019 - 09:14, która uwzględnia poprawę widoczności przycisków funkcyjnych oraz wyeliminowanie błędu (500) przy zapisywaniu częściowo wypełnionej metryki.

Wszystkie wpisy