Wyniki dla Konta użytkowników

27 Results

Masowe akcje na liście użytkowników

Od wersji v1.0.4 systemu udostępnione zostały Administratorom JSA masowe akcje na liście użytkowników: zbiorcze nadawanie ról oraz ponowna wysyłka linku do aktywacyjnego konta. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją na stronach Bazy Wiedzy.

Nowa wersja systemu v1.0.4

W dniu 08.09.2019 wdrożono nową wersję systemu 1.0.4. Dodano funkcjonalność masowej edycji kont użytkowników oraz wysyłki maili aktywujących konto.