Author Archive

Prace migracyjne w systemie POL-on

W związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL-on informujemy, że mogą występować chwilowe trudności z dostępem do usług systemu JSA za pośrednictwem MCL w dniach 25-29 września, oraz, że logowanie Administratorów do JSA przez  opcję „LOGOWANIE POL-ON” zostanie wyłączone równolegle z wyłączeniem tej usługi w systemie POL-on.W związku z powyższym zalecane jest zmigrowanie kont polonowych do MCL oraz na czas migracji utworzenie w JSA kont administracyjnych.

Aktualizacja systemu v1.0.8

W dniu 13.09.2019r. zaktualizowano systemu do wersji v1.0.8. Aktualizacja obejmowała optymalizację systemu w zakresie listy badań i użytkowników.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.7

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.7 w dniu 11.09.2019, w której wprowadzono opis zwracanych błędów z przypisaniem kodów (w związku z czym zaktualizowano również dokumentację API JSA), poprawiono działanie filtrowania, przy logowaniu Administratora ustawiono domyślną stronę jako moduł Użytkowników, wprowadzono drobne poprawki wizualne oraz zaprzestano wyświetlania modułu Uprawnienia.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Dziennik Gazeta Prawna o plagiaryzmie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Dziennik Gazeta Prawna.
Ze zjawiskiem plagiaryzmu w Polsce należy walczyć konsekwentnie i skutecznie. Programy antyplagiatowe działają prewencyjnie, jednak zmiany powinny nastąpić również wewnątrz uczelni.

Nowa wersja systemu v1.0.6

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.6 w dniu 02.09.2019, która uwzględnia dodatkową informację w profilu użytkownika o tym, kto utworzył dla niego konto, poprawienie walidacji zakładek w profilu, przełączanie między kontekstami, aktualizacja jednostek przy logowaniu Administratora POL-on oraz drobne zmiany wizualne na stronie głównej JSA. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Masowe akcje na liście użytkowników

Od wersji v1.0.4 systemu udostępnione zostały Administratorom JSA masowe akcje na liście użytkowników: zbiorcze nadawanie ról oraz ponowna wysyłka linku do aktywacyjnego konta. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją na stronach Bazy Wiedzy.

Masowe akcje na liście użytkowników

Masowe akcje na liście użytkowników dostępne są dla Administratora na poziomie instytucji i jednostki zgodnie z jego uprawnieniami.

Aby przejść do widoku masowej edycji kont należy na liście użytkowników kliknąć w przycisk „Edycja” widoczny na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Pod paskiem funkcyjnym rozwinie się belka masowych akcji, zaś lista użytkowników zostanie uzupełniona o pola wyboru użytkowników jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Okno umożliwia przeprowadzenie przez Administratora systemu dwóch akcji, których opisy znajdują się poniżej:

1. masowego nadania ról wybranym użytkownikom w wybranych kontekstach (ich dostępność jest zgodna z uprawnieniami zalogowanego Administratora)

2. masowe przesłanie ponownego żądania potwierdzenia aktywacji użytkownikom, którzy nie aktywowali swoich kont.

 • Masowe nadanie ról

  Do masowego nadawania ról w systemie służą dwa pola oznaczone ramką na powyższym zdjęciu. Do poprawnego wykonania akcji należy:

  1. wybrać kontekst, w ramach którego użytkownicy mają mieć nadane role,

  2. wybrać role, które użytkownicy mają mieć nadane w ramach wybranego kontekstu,

  3. wybrać użytkowników, którym mają być nadane role, a następnie nacisnąć przycisk „Wykonaj”, który skutkuje pojawieniem się komunikatu.

  Po potwierdzeniu żądania wykonania akcji pojawi się raport z przeprowadzonych akcji. Należy pamiętać, że aby nadać rolę Promotor użytkownik musi mieć wprowadzony UID w swoim profilu.

 • Masowe wysłanie linku aktywacyjnego

  Do masowego wysłania linku aktywacyjnego czyli tzw. „Ponownego żądania potwierdzenia aktywacji” służy suwak oznaczony ramką na powyższym zdjęciu. Do poprawnego wykonania akcji należy:

  1. przełączyć suwak na aktywny,

  2. oznaczyć użytkowników, do których ma być wysłany ponowny link aktywacyjny,

  3. nacisnąć przycisk „Wykonaj”, który wywoła komunikat potwierdzający chęć wykonania żądania.

Nowa wersja systemu v1.0.3

W dniu 01.08.2019 o godz 09:17 wdrożono wersję v1.0.3 systemu, która uwzględnia dostosowanie systemu do wymagań WCAG (dostępność stron internetowych dla osób niedowidzących, starszych i z zaburzeniami poznawczymi) oraz poprawę aktualizacji listy użytkowników po zmianach uprawnień. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.2

W dniu 29.07.2019 o godz 12:44 wdrożono wersję v1.0.2 systemu, która uwzględnia przebudowę formularzy użytkownika, poprawę funkcjonowania licznika sesji oraz wyświetlania regulaminu dla osób niepełnosprawnych. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.1

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.1 w dniu 15.07.2019 o godz 11:43, która uwzględnia poprawkę rozpoznawania grafik wektorowych .svg w plikach .docx i .odt i pomijanie ich przy wyodrębnianiu tekstu z badanych plików. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.0

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.0 w dniu 09.07.2019 o godz 11:34 z uwzględnieniem: optymalizacji budowy raportu pdf, w tym przywrócenia znaku wodnego „Wynik niezaakceptowany przez promotora”, wyeliminowania błędu „Spróbuj ponownie za 15 min” pojawiającego się przy kilkukrotnym przesłaniu jednej metryki do badania, innych optymalizacji backend.
Prosimy pamiętać o konieczności odświeżenia okna przeglądarki.
Informujemy też, że oficjalnie projekt budowy systemu JSA został zakończony z dniem 30.06.2019 roku, a system wszedł oficjalnie w fazę utrzymania i dalszego rozwoju.

Usunięcie użytkownika

Usunięcie użytkownika obecnie nie jest możliwe.

Istnieje jednak opcja dezaktywacji konta użytkownika, której może użyć Administrator systemu aby wyłączyć konto użytkownikowi, który utracił uprawnienia do korzystania z systemu JSA. Z systemu nie można usuwać kont, a zatem funkcja ta je zastępuje. Decyzja o dezaktywacji konta należy do Administratora systemu.

Powrót do słowniczka

Nowa wersja systemu v0.3.6

W dniu 28.06.2019 godz. 09:35 wdrożono nową wersję systemu v0.3.6, która uwzględnia takie poprawki, jak: dodanie daty urodzenia autora na liście podpowiedzi, optymalizacja wyświetlania listy użytkowników, dodano wyświetlanie drugiego imienia na liście podpowiedzi Promotorów/Recenzentów, aktualizacja dokumentacji API (dodanie możliwości wysyłania wielu plików). Przypominamy o konieczności odświeżenia okna przeglądarki (ctrl+F5 lub cmd+R).

Nowa wersja systemu v0.3.4

W dniu 18.06.2019 godz. 13:16 wdrożono nową wersję systemu v0.3.4, która uwzględnia następujące poprawki: optymalizacja generowania raportu, optymalizacja obsługi wykresów na raportach pdf, poprawa filtrowania jednostek przy zakładaniu badania pracy doktorskiej, poprawa błędu ponownego badania. Przypominamy o konieczności odświeżenia okna przeglądarki (naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v0.3.2

Wdrożono nową wersję JSA v0.3.2 na wszystkie środowiska systemu, która uwzględnia naprawę błędu przy dodaniu do badania plików pdf z dużą ilością elementów graficznych (błąd 504) oraz poprawienie oznaczeń filtrów na liście Użytkowników. Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v0.3.1

Wdrożono nową wersję programu JSA v0.3.1, w związku z czym przypominamy o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu. Nowa wersja uwzględnia następujące zmiany: naprawę błędu przy generowaniu raportu ogólnego z badania do pdf, odblokowanie otwierania widoku raportu szczegółowego badań, naprawienie powielania nowego badania na liście badań, rozszerzenie działania paska wyszukania na liście badań o przeszukiwanie po numerze badania, dodanie automatycznego usuwania spacji z loginu, usprawnienie działania okna udostępniania badania innym użytkownikom, poprawienie wyświetlania przeliczonego wyniku PRP na liście badań, poprawienie sortowania listy wykrytych fragmentów po najdłuższej frazie, zaktualizowanie kolejności wyświetlania się baz referencyjnych w zakładce Ustawienia, poprawienie pojawiania się komunikatu dotyczącego zamknięcia formularza nowego badania, poprawienie oznaczenia domyślnych parametrów wyniku, dodanie wyświetlania bieżących aktualności na stronie JSA, poprawienie odnośniak do Centrum Pomocy w stopce strony JSA oraz inne drobne poprawki wizualne

Raport z badania w JSA – samouczek


Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym samouczkiem


Wróć do listy