Author Archive

Nowa wersja systemu v0.2.32

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne.

v0.2.32 06.05.2019 – 09:25:00

Co nowego:

 • nowy wygląd formularza badania (zachęcamy do zapoznania się z instrukcją znajdującą się w Bazie Wiedzy)
 • zmiana kolejności przeszukiwania baz referencyjnych (opis znajduje się tutaj)
 • możliwość zarejestrowania badania dla promotora z innej instytucji
 • podpowiedzi listy studentów (dane z POL-on)
 • nowe języki na formularzu badania
 • naprawiono błąd “białej strony” (w przeglądarce IE11) po kliknięciu w link aktywujący konto użytkownika
 • API – dodano instytucję w sekcjach Supervisors i Reviewers

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz aktualizacja API

Na środowisko testowe JSA www.jsa-demo.opi.org.pl wdrożono nową wersję systemu.

v0.2.32  26.04.2019 – 09:29:00

Co nowego:

 • nowy wygląd formularza badania
 • zmiana kolejności przeszukiwania baz referencyjnych
 • możliwość zarejestrowania badania dla promotora z innej instytucji
 • podpowiedzi listy studentów (dane z POL-on)
 • nowe języki na formularzu badania
 • naprawiono błąd „białej strony” (w przeglądarce IE11) po kliknięciu w link aktywujący konto użytkownika
 • API – dodano instytucję w sekcjach Supervisors i Reviewers

 

Nowa wersja systemu v0.2.31

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne i testowe.

v0.2.31 17.04.2019 – 10:58:00

Wprowadzone zmiany:

 • usunięcie limitu 3 prób w badaniu
 • wykluczenie liczb ze statystyk „nierozpoznanych wyrazów”
 • wykluczono błąd wydruku – liczba znaków rozbita na dwie linie
 • poprawa wyświetlania wykresu na raporcie
 • naprawiono kopiowanie uprawnień z instytucji na jednostki
 • w raporcie zablokowano otwieranie belek baz referencyjnych, w których nie znaleziono podobieństwa
 • dodano email dla administratora po utracie uprawnień admin. w POL-on
 • w raporcie oznaczenie/ wykreskowanie całej bazy referencyjnej, która w całości została wykluczona z wyniku
 • poprawiono treści komunikatów
 • mniejsze poprawy wizualne (frontend)
 • optymalizacja działania liczenia PRP

Ruszyły zapisy na nowy cykl szkoleń JSA

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwanaście jednodniowych szkoleń z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tegoroczne szkolenia są kontynuacją rozpoczętego w ub. roku cyklu i tak jak poprzednie są  dedykowane przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Na szkoleniu poznają Państwo obsługę interfejsu JSA, proces dodawania i badania pracy, manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów pozwalające obejść systemy antyplagiatowe, uzyskają też Państwo oczywiście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Szkolenia odbędą się w pięciu lokalizacjach, zawsze w centrum miasta, nie dalej niż 3 km od dworca głównego:

 • Warszawa – 16 kwietnia, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
 • Warszawa – 9 maja, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
 • Szczecin – 8 maja, ZSRG, ul. Kolumba 68,
 • Katowice – 8 maja Ekoenergia Silesia, ul. Żeliwna 38,
 • Olsztyn – 10 maja, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a,
 • Poznań – 17 maja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Towarowa 35.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie dedykowanej wydarzeniu, na której znajdzie Państwo również agendę spotkania.

W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób. Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo mail zwrotny z potwierdzeniem uczestnictwa.  O wpisaniu na listę uczestników każdego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc do nieodkładania decyzji o uczestnictwie w szkoleniu na później.

Nowa wersja systemu v0.2.28

Wdrożono nowo wersję systemu

v0.2.28 01.04.2019 – 10:47:00

Wprowadzone zmiany:

 • walidację użytkowników dodawanych z pliku
 • wyświetlenie na liście użytkowników bez ról i uprawnień
 • mniejsze optymalizacje systemu

Nowa wersja systemu 0.2.27

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe oraz produkcyjne.

v0.2.27 27.03.2019 – 11:20:00

Wprowadzone zmiany:

 • zastosowano alfabetyczne sortowanie jednostek w ustawieniach systemu
 • optymalizacja zaokrągleń wartości wyniku badania
 • naprawiono błąd przy próbie importu użytkownika z nazwiskiem dwuczłonowym
 • usprawnienie przydzielania ustawień własnych dla jednostki
 • zmiana UI bazy wiedzy

Nowa wersja systemu v0.2.26

Udostępniono nową wersję systemu na środowisku testowym.

v0.2.26 15.03.2019 – 13:28:00

Wprowadzone zmiany:

 • widoczność tekstów źródeł podobieństw (tylko dla promotorów)

Planowane jest wdrożenie zmiany na środowisko produkcyjne w dniu 18.03.2019

Nowa wersja systemu v0.2.24

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe oraz produkcyjne.

Zmiany w wersji v0.2.24 08.03.2019 – 13:17:00

 • naprawiono błąd występujący w przypadku wprowadzenia dat do tekstów stałych wykluczeń
 • naprawiono filtrowanie i sortowanie listy badań
 • naprawiono błąd występujący przy użytkownikach bez wpisanego UID POLon
 • Uspójnienie tokenizacji w obrębie brokera

Nowa wersja systemu v0.2.23

Dostępna jest nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym.

v0.2.23 07.03.2019 – 11:17:00

Wprowadzone zmiany:

 • naprawa błędu wysyłki maili do użytkownika niezwiązanego z badaniem
 • naprawa widoczności przycisku [Tekst pracy] dla roli Promotor z innej jednostki
 • naprawa błędu przy akceptacji badania
 • dodano możliwość wpisania imienia dwuczłonowego na formularzu użytkownika i w imporcie
 • poprawa widoczności baz referencyjnych w raporcie

Nowa wersja systemu v0.2.22 (środowisko testowe)

v0.2.22 05.03.2019 – 14:34:00

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe. Wykaz zmian:

 • opublikowanie regulaminu do akceptacji użytkowników
 • dodano na raporcie informację o parametrach z jakimi wygenerowano wynik badania
 • drobne zmiany frontendu w oknie raportu
 • naprawa błędu niepełnych danych metryki udostępnionego badania
 • dodano e-mail wysyłany do promotora po zakończeniu badania
 • poprawki logowania przez POL-on
 • dostosowanie listy tytułów i stopni w imporcie użytkowników
 • naprawa błędnego odczytu wielkości pliku przy imporcie użytkowników
 • naprawa błędu przy filtrowaniu po  polu [Jednostka]

Nowa wersja systemu v0.2.21

v0.2.21 01.03.2019 – 14:26:00

Zmiany w wersji:

 • dodano wydruki raportów przeliczonych
 • poprawka błędu wykluczania stałych tekstów (ustawienia jednostki)

Zmiany wdrożono na środowisko testowe oraz produkcyjne.

Nowa wersja systemu v0.2.18 

Nowa wersja systemu v0.2.18 25.02.2019 – 15:30:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • (API) dodano widoczność w interfejsie JSA badań przesłanych przez API
 • (API) dodano opcję wybrania raportu szczegółowego bez analizy tekstu, tylko same podobieństwa
 • (API) poprawiono komunikat przy próbie dodania badania z błędnym [unitUid]
 • (API) poprawiono obsługę badań z plikami większymi niż limit 15MB
 • naprawiono błąd przeliczania wyniku przy odznaczeniu całej bazy Internetu
 • przywrócono przycisk [raport] na liście badań
 • dodano obsługę plików o rozszerzeniach pisanych wielką literą
 • dodano możliwość edycji pola [uid_POL-on]
 • naprawiono błąd przy próbie dodania wielu plików – przeglądarka Firefox
 • usunięto błędny komunikat po dodaniu nowej próby do badania
 • usunięto błąd przy wyświetlaniu tekstu pracy użytkownika z rolą Biuro
 • usunięto błąd przy grupowaniu źródeł podobieństw
 • przywrócono przycisk [pobierz] na liście badań dla roli Biuro
 • zablokowano możliwość odznaczenia bazy w której nie znaleziono podobieństwa
 • dodano do historii zmian na badaniu wpis o przeliczeniu badania
 • wizualne poprawki na wydruku raportu
 • mniejsze poprawki frontendowe

Nowa wersja systemu  v0.2.17

Nowa wersja systemu v0.2.17  21.02.2019 – 13:40:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • ujednolicono obsługę logowania oraz zarządzania kontami użytkowników
 • dodano edycję danych konta użytkownika w statusie „Utworzony”

Nowa wersja systemu v0.2.16

Wdrożono nową wersję systemu JSA v0.2.16  18.02.2019 – 10:58:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • uspójnienie pracy tokenizatorów algorytmu, odpowiedzialnych za wyniki analizy tekstu, statystyki oraz wykres raportu.

Nowa wersja systemu 0.2.14 – 11.02.2019

Nowa wersja systemu v0.2.14   11.02.2019 – 14:25:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa wydajności ładowania listy badań
 • poprawa czytelności treści maili
 • naprawa błędu przy imporcie użytkowników poza uprawnieniami admina
 • naprawa filtrowania listy użytkowników po roli
 • dodanie szarego tła dla tekstów wykluczonych z wyniku
 • zmieniono format stron wiki JSA na Centrum Pomocy
 • dodanie nowego typu pracy załączanej do badania – „inna”
 • naprawa błędy związanego z ukryciem lub widocznością badań , do których użytkownik nie ma uprawnień
 • odblokowanie ponownego wysłania linka aktywacyjnego do użytkownika nieaktywnego
 • poprawy wizualne raportu przeliczonego
 • naprawa walidacji na typ pracy w API

Nowa wersja API JSA

Zaktualizowano API 08.02.2019

 • Ujednolicono listę stopni i tytułów naukowych promotorów i recenzentów w badaniach prac + wartość „niezdefiniowany”

 

Lista stopni i tytułów naukowych została ujednolicona z tytułami wyliczanymi w POLon w >>Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych<< dostępnym tutaj https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk?execution=e2s1

Nowa wersja dokumentu znajduje się tutaj.