Jak rzetelnie przeprowadzić analizę Raportu z badania pracy dyplomowej? Należy pamiętać o kilku bardzo istotnych zasadach.

Czerwony wskaźnik PRP nie musi oznaczać plagiatu.
Wskaźniki poziomu podobieństwa, parametrów wyników i wykluczeń powinny być dostosowane przez Administratora do specyfiki budowy prac na danych jednostkach.
Oznaczone fragmenty mogą być cytatami użytymi zasadnie, zaś w treści mogą znajdować się poprawnie umieszczone przypisy.
Fragmenty oznaczone znaczkiem cudzysłowu  mogą być zarówno prawidłowym cytowaniem jak i całkowitą kopią źródła.
Wyrazy nierozpoznane, znaki specjalne czy też litery z obcego języka nie muszą oznaczać plagiatu.
Ważny jest cel, liczba i zasadność użycia elementów, z których zbudowana jest praca dyplomowa.

Czytanie Raportu nie powinno sprowadzać się jedynie do wyniku PRP. Należy mieć na względzie jego budowę oraz to, iż każda z sekcji raportu prezentuje istotne dane.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych sugestii i wskazówek, w jaki sposób przystąpić do interpretacji wyniku badania pracy.

  • Krok 1. Statystyka tekstu; Krok 2. Wykres długości znaków

  • Krok 3. Wynik PRP dla danych fraz

  • Krok 4. Rozpoznanie cytowań i kopii

  • Krok 5. Studium pozostałych podobieństw

  • Krok 6. Analiza ewentualnych manipulacji

  • Krok 7. Ponowne przeliczenie wyniku