Dla Państwa wygody umożliwiamy integrację systemów uczelnianych z systemem JSA za pośrednictwem usługi integracyjnej API.

Wprowadzanie zmian dla integracji API będzie poprzedzane dwutygodniowym okresem karencji na środowisku testowym (adres poniżej). W tym czasie będą mogli Państwo testować planowane zmiany.

Informacje o wprowadzeniu zmian na środowisko demo będzie udostępniane w Aktualnościach. W tym czasie udostępniona będzie również dokumentacja uwzględniająca zmiany.

Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywa się poprzez wymianę kodów autoryzacyjnych instytucji  i systemu JSA.
Kod autoryzacji instytucji – ustalony z góry i przypisany każdej instytucji przez system. Znajduje się on w zakładce Ustawienia → Ogólne.
Kod autoryzacji JSA – każda instytucja korzystająca z integracji API musi nadać go systemowi i wpisać w zakładce Ustawienia → Ogólne.