UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. siły podobieństwa tekstu (w skali od podobieństwa semantycznego do tekstów bliskich kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Referencyjne bazy porównawcze

  Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów we wskazanej kolejności:
  1. Baza aktów pranych
  2. Polski Internet oraz elementy światowego Internetu (Wikipedia dla zasobów anglojęzycznych, hiszpańskich, niemieckich, rosyjskich, włoskich)
  3. ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
  oraz w przyszłości wewnętrzna baza uczelni udostępniana do badań JSA.

  Pod ogólnym wynikiem z badania przedstawione są wyniki PRP obliczone dla poszczególnych baz porównawczych z wyszczególnieniem wyniku wiodącego.

  Po rozwinięciu belki z nazwą bazy pokazuje się lista źródeł prawdopodobnych zapożyczeń, w których zostały znalezione podobne fragmenty tekstu. Przy każdym źródle pokazana jest długość (w znakach) najdłuższego podobnego fragmentu oraz liczba fraz dla każdego obliczonego PRP pochodzących z tego źródła.


  Co oznacza kolor wartości PRP?

  JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielony, pomarańczowy i czerwony, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.

  Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu tolerancji.

  Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i zalecane jest sprawdzenie danych szczegółowych wyników w treści pracy.

  Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy.

  Poziomy tolerancji ustawiane są dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek według indywidualnych preferencji tych jednostek. Ich zadaniem jest odzwierciedlenie potrzeb i regulacji wewnętrznych instytucji. JSA domyślnie ustawia wartości przedstawiające jedynie umowny podział – nie stanowią one żadnych norm odniesienia i nie są regulowane ustawowo.

Przejdź do: Analiza tekstu Przejdź do: Wyniki ogólne