Po wejściu w zakładkę Badania zobaczyć można listę badań, do przeglądania których zalogowany użytkownik ma uprawnienia.

Lista domyślnie przefiltrowana jest po dacie ostatniej zmiany w taki sposób, aby można było pracować na aktualnych badaniach. Lista domyślnie pokazuje badania, których metadane uległy zmianie w ciągu ostatniego miesiąca.

Filtr ten można zmienić wedle uznania (proces opisany jest dokładniej w punkcie 3), jednak w celu optymalizacji zaleca się pracę na ograniczonej filtrami liście badań.

  • 1. Wyszukiwanie badań

  • 2. Odśwież listę

  • 3. Filtry i filtry domyślne

  • 4. Dodanie nowego badania

  • 5 Sortowanie listy badań