• JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?

Ekran Nowe badania prezentuje dane dotyczące zakładania badań za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) i integracji systemów (API) zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres przedstawia rejestrację nowych badań w jednostce za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) oraz integracji systemów (API). Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Wykres przedstawia zależność liczby zarejestrowanych badań w jednostce za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) względem liczby zaakceptowanych badań. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Wykres przedstawia zależność liczby zarejestrowanych badań w jednostce za pośrednictwem integracji systemów (API) względem liczby zaakceptowanych badań. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.