W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. siły podobieństwa tekstu (w skali od podobieństwa semantycznego do tekstów bliskich kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Cześć możliwości jest oddana tymczasowo.

W zakładce tej można zdefiniować parametry wykorzystywane przy obliczaniu wyniku badania dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek technicznych w ramach jednej instytucji. Wyświetlana lista jednostek jest zgodna z zakresem uprawnień zalogowanego użytkownika.

Po kliknięciu w nazwę instytucji/jednostki belka z parametrami rozwija się. Domyślnie ustawione wartości parametrów można zmienić wedle preferencji per instytucja i per jednostka, co oznacza, że każda jednostka może mieć indywidualnie dostosowaną konfigurację ustawień.

Istnieje możliwość zmiany Siły podobieństwa tekstu, to znaczy, że w zależności od tematyki prac bronionych na danych jednostkach/instytucjach, można określić stopień semantycznego podobieństwa porównywanych fragmentów, gdzie wartość ustawiona bliżej 1 oznacza wyszukiwanie fragmentów bliskich kopii.

Rekomendowana wartość tego parametru to 0.3, która wybiera fragmenty podobne semantycznie.


Każda jednostka ma ustawione domyślne wartości parametrów, według których system JSA oblicza wynik badania. Aby zmienić parametry dla danej jednostki należy włączyć suwak Parametry własne, który odblokowuje możliwość edycji parametrów. Przyjmuje się, że żadne parametry nie mogą być puste, a wartości domyślne mogą zostać zmienione w dowolnej chwili przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Do zresetowania zmienionych wartości służy przycisk Przywróć wartości domyślne, który znajduje się na dole każdej zakładki.

Definiowalne dane to:
– minimalna długość fraz służąca do wyliczania Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (cztery wartości),
– podwyższone i wysokie progi tolerancji dla każdej długości frazy podobieństwa w ramach każdej bazy referencyjnej,
– wynik wiodący.

Więcej o liczeniu PRP znajduje się tutaj

Przejdź do zakładki: Ogólne Przejdź do zakładki: Wykluczenia tekstu