W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. siły podobieństwa tekstu (w skali od podobieństwa semantycznego do tekstów zbliżonych do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Użytkownik będący promotorem danej pracy dyplomowej ma udostępnioną funkcjonalność pracy na Raporcie.

Po wejściu w widok tekstu pracy wraz z zaznaczonymi podobieństwami dostępna jest nawigacja pomiędzy fragmentami tekstu oraz bazami referencyjnymi za pośrednictwem zakładki Podobieństwa po lewej stronie ekranu.

Po kliknięciu na wybrane źródło podobieństwa rozwija się lista źródeł podobieństwa. Kliknięcie w czerwony kwadrat znajdujący się przy danym fragmencie umożliwia jego wykluczenie. Po odznaczeniu fragmentu pojawi się okno, w którym należy podać powód wykluczenia np. informację o zapożyczeniu zasadnym. Zapisanie komentarza do wykluczenia skutkuje wykreśleniem podobieństwa oraz usunięciem kolorowego podkreślania w tekście pracy. Okrągła ikonka z literą „i” informuje o komentarzu, zaś dla całego źródła czerwona ikona wyświetla znak „-” informujący o częściowym wykluczeniu podobieństw.

Istnieje również możliwość wykluczenia wszystkich fragmentów z danego źródła. W tym celu należy kliknąć w czerwony kwadrat znajdujący się przy źródle podobieństwa.
Po wpisaniu komentarza dotyczącego powodu wykluczenia wszystkie fragmenty automatycznie zostaną wykreślone, pojawi się ikona komentarza, a fragmenty nie będą już wyświetlane z kolorowym tłem w tekście pracy.

Po zakończeniu pracy na Raporcie należy kliknąć przycisk funkcyjny „Przelicz wyniki”. Wskaźnik PRP zostanie zmieniony zarówno w wynikach ogólnych jak i w wynikach danej bazy referencyjnej, której wykluczenia dotyczyły. Informacja o wykluczeniach zostanie również umieszczona na wydruku raportu.

Istnieje również możliwość podejrzenia komentarza wykluczenia, jak również jego zmodyfikowania. W tym celu należy odnaleźć żądany fragment i kliknąć na niebieski znacznik informacyjny obok wykluczonego tekstu.