Akceptacja wyniku
Analiza tekstu
API
Autouzupełnianie jako promotor
Baza instytucji
Błąd badania
Dezaktywacja konta (usunięcie)
Długość wyrazów w badanej pracy
Elementy graficzne
Filtr domyślny
Fragmenty innego stylu
JSA
Kod autoryzacji
Manipulacje
MCL – Centralne Logowanie OPI PIB
Metryka badania
Nierozpoznane wyrazy
Nowa próba
Numer badania/numer próby
ORPPD
Parametry wyniku
Podobieństwa
POL-on
PRP
Przeliczenie wyniku
Raport z badania antyplagiatowego
Referencyjne bazy porównawcze
Rozkład długości znaków
Siła podobieństwa tekstu
Status badania
Statystyka tekstu
Stylometria
UI – interfejs użytkownika
UID
Usunięcie użytkownika
Wersja systemu
Wykluczanie fragmentów
Wykluczenia tekstu
Wynik wiodący
Znaki specjalne lub spoza języka pracy
Źródło podobieństwa
Żądanie aktywacji