• JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?

Ekran Wyniki prezentuje dane dotyczące wyników PRP z wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres przedstawia zależność średniej oryginalnych i przeliczonych wartości PRP zaakceptowanych badań, liczone w zadanym zakresie wg. wartości ogólnych wyników wiodących. Wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Lista zaakceptowanych prac, których wartość PRP przekroczyła próg wysoki wyznaczony w jednostce liczona w zadanym zakresie wg. wartości ogólnych wyników wiodących.

Lista prezentuje zaakceptowane badania, które ze względu na PRP przekraczające próg wysoki jednostki, mogą wydawać się podejrzane.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Liczba zaakceptowanych w zadanym czasie prac, których wartość PRP przekroczyła prób wysoki wyznaczony w jednostce liczona wg. wartości ogólnych wyników wiodących. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.