Częste pytania

Czy każdy promotor musi być wprowadzony do rejestru pracowników w POL-on 2.0?

Dlaczego pośród jednostek widzę takie z dopiskiem [nieaktywne]?

Do POL-on 2.0 wprowadzamy nową strukturę opartą na jednostkach technicznych. Co, w kontekście JSA, będzie to dla nas oznaczało?

W POL-on 2.0 nie będziemy mieć wydziałów. Co zrobić z uprawnieniami użytkowników w JSA?

Co stanie się z użytkownikami, którzy mają rolę w ramach wydziału?

Jak będzie wyglądała nowa struktura Instytucji?

Dlaczego nie widzę starych badań? Mam niepełną listę badań.

Czy JSA sprawdza również nagłówki i stopki w badanych plikach?

Jak uniknąć autoplagiatu? Czy druga próba badania wykaże wysokie PRP?

Jakie prace dyplomowe badane są przez Jednolity System Antyplagiatowy?

Przy zakładaniu nowego badania nie widzę nazwiska autora na liście studentów

Zauważyłem błąd w nazwisku Autora pracy, ale nie mogę wprowadzić poprawki.

Wypełniając zakładkę Autora w metryce nie widzę Kierunków, a pozostałe pola są nieaktywne

Jak poprawnie uzupełnić pole Promotor (Recenzent) w metryce badania?

Czy prace nienapisane w języku polskim też muszę sprawdzać w JSA?

Nie mogę już logować się jako Administrator POL-on lub system twierdzi, że nie mam uprawnień

Czy plik skompilowany z formatu LATEX zostanie przebadany?

Czym jest siła podobieństwa tekstu i kto ją ustala?

Dlaczego nie widzę stylometrii dla pracy dwóch autorów?

Dlaczego nie można zmienić tytułu naukowego na dr inż. lub dr hab. inż.?

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?

Dlaczego przycisk „Nowa próba” nie działa?

Czy wciąż mogę badać prace w wersji demo systemu?

Nie udaje mi się załączyć do badania pliku pdf, dlaczego?

Założone badanie zakończyło się błędem. Co mam teraz zrobić?

Jestem Promotorem pracy, ale nie widzę raportu na swojej liście badań.

Czym różni się raport ogólny od szczegółowego i który z nich jest ważniejszy?

Co oznacza opcja „Dezaktywuj konto” i kiedy jej używać?

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Jak należy interpretować wyniki badania?

Czy praca wysłana do badania za pośrednictwem REST API będzie widoczna na liście badań po zalogowaniu do JSA?

Czy praca badana w JSA jest przesyłana do ORPPD?

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst (filmy, obrazy, rysunki techniczne czy nuty) też będą badane w systemie JSA?

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załączyć do badania?

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Czym różnią się badanie i próba?

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Jestem Administratorem, zakładając konto dla użytkownika wprowadziłem błędny adres e-mail – czy mogę je usunąć?

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Co to jest i skąd wezmę numer UID?

Kto utworzy dla mnie konto w JSA?

Czy w widoku źródła podobieństwa pracy mogę zobaczyć jego treść?

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

Czy prace zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób ograniczony będzie dostęp do ich treści?

Czy prace zawierające informacje niejawne będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Od kiedy należy badać za pośrednictwem JSA rozprawy doktorskie?

Jak rozumieć termin „pisemna praca dyplomowa”, który określa przedmiot badania antyplagiatowego?