Formularz nowego badania jest zbudowany w ten sposób, że kolejne pola aktywowane są po wyborze wartości wcześniejszego, jak pokazuje grafika poniżej. Jako, że dane pobierane są z systemu POL-on, większość kierunków podpięta jest pod Jednostkę (tj. konkretny wydział), nie zaś pod Instytucję (tj. uczelnię). Dlatego też, jeżeli po aktywowaniu się pola kierunków nie widać podpowiedzi należy cofnąć się do pola Jednostka i poprawić swój wybór.