UID pracownika potrzebny do tworzenia kont promotorów można uzyskać na dwa sposoby:

    1. z systemu POL-on (przy założeniu posiadania roli „INST_IMPORT”) poprzez wejście w zakładkę Administracja → Lista eksportów. Należy wyeksportować dane pracowników, a następnie w uzyskanym pliku odszukać danego promotora.
    2. po wejściu w link https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/academicInstitutions (zaś dla instytucji naukowych https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/scientificInstitutions) należy odszukać żądaną uczelnię, a następnie skopiować nr UID instytucji i wkleić go na końcu linku https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/employees/historicalEmp/ tak, aby utworzyć docelowy adres strony ze spisem pracowników (tzn., że jeżeli UID uczelni to ABCD, to link do spisu pracowników wraz z przypisanymi do nich UIDami będzie wyglądał następująco – https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/employees/historicalEmp/ABCD). Po wejściu w tak utworzony link należy odszukać pracownika, któremu chcemy założyć konto.

UID kierunku uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#tag/studieslub wpisując UID Instytucji pod link https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/studies?filters={„institutionUid”:”ABCD”}

UID jednostek uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#operation/getChildInstitutionsList

UID studentów uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#tag/students