Struktura Instytucji w systemie JSA jest zależna od danych wprowadzonych w systemie POL-on.

Jeżeli w POL-on została wprowadzona nowa struktura techniczna, to będzie ona widoczna w JSA dopiero po zalogowaniu się do systemu Administratora JSA (automatyczne aktualizowanie). Stare jednostki pozostaną w systemie z dopiskiem (nieaktywne).

Dla wygody Administratorów udostępniliśmy masowe akcje na użytkownikach, które umożliwiają szybkie i wygodne wprowadzenie zmian ustawień użytkownikom.