Struktura Instytucji w systemie JSA jest zależna od danych wprowadzonych w systemie POL-on.

Jeżeli w POL-on została wprowadzona nowa struktura techniczna, to będzie ona widoczna w JSA dopiero po zalogowaniu się do systemu Administratora POL-on (automatyczne aktualizowanie). Stare jednostki pozostaną w systemie z dopiskiem „(nieaktywne)”. JSA pobiera z POL-on 2.0 również jednostki utworzone po 01.10.2019r.

Dla wygody Administratorów udostępniliśmy masowe akcje na użytkownikach, które umożliwiają szybkie i wygodne wprowadzenie zmian ustawień użytkownikom.