O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu

 

  • Wcześniejsze szkolenia i zmiany w systemie JSA

  •  

Dodatkowe szkolenia


Istnieje możliwość przyjazdu trenera OPI PIB na Uczelnię i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i interpretacji raportu z systemu JSA.

Warunki, które muszą zostać spełnione to:

  1. minimum 50 osób,  które będą korzystały z systemu za pomocą interfejsu JSA  tj. promotorów lub pracowników administracji wspierających promotorów w pracy w systemie lub
  2. minimum 50 osób, które będą zapoznawać się wyłącznie z raportem z systemu JSA w postaci pdf bez wykorzystania interfejsu systemu (w efekcie integracji dotychczasowego systemu uczelnianego np. USOS z systemem JSA);
  3. sala z rzutnikiem, działający pilot do zmiany slajdów ze wskaźnikiem laserowym oraz laptop;
  4. woda i ciepłe napoje dla trenerów.

Organizatorzy szkolenia otrzymają materiały poszkoleniowe. Materiały przedstawiają aktualny stan systemu na dzień przeprowadzenia szkolenia i są przeznaczone do rozesłania uczestnikom szkolenia. Materiały nie powinny być wykorzystywane do innych celów, przetwarzane ani zmienianie (ponieważ wówczas OPI PIB nie gwarantuje ich adekwatności). W sprawie organizacji szkolenia poza harmonogramem prosimy o kontakt na adres szkolenia@opi.org.pl

Miasto Uczelnia organizująca dodatkowe szkolenie Termin dodatkowego szkolenia
Łódź Uniwersytet Medyczny 20 września 2019
Warszawa Uniwersytet Warszawski (szkolenie dot. doktoratów) 27 września 2019
Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 09 października 2019
Warszawa Uniwersytet Warszawski 18 października 2019
Warszawa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 19 listopada 2019
Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 29 listopada 2019
Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  25 listopada 2019
  • Szkolenia, które już się odbyły

  •