Informacje ogólne Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Harmonogram prac Regulamin systemu
 


JSA wykrywa

  • klony prac dyplomowych
  • zapożyczenia fragmentów w źródłach referencyjnych
  • fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie)
  • zmiany stylu pisania pracy
  • znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne
  • mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń

Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów we wskazanej kolejności:
1. Baza aktów prawnych
2. Polski Internet oraz elementy światowego Internetu (Wikipedia dla zasobów anglojęzycznych, hiszpańskich, niemieckich, rosyjskich, włoskich)
3. ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
oraz w przyszłości wewnętrzna baza uczelni udostępniana do badań JSA.

 

System zaczyna badanie pracy od wyekstrahowania samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania i grafik. Należy zauważyć, iż statystyki znaków mogą się nieznacznie różnić w zależności od formatu przesłanej pracy (pdf/doc), gdyż system pobiera tekst z grafik w przypadku plików z rozszerzenie doc. Kolejnym etapem badania jest wyszukanie fragmentów prac podobnych do treści pracy badanej w indeksach baz porównawczych. Dla każdej pary dokumentów dokonywane jest dokładne porównanie treści w celu znalezienia zapożyczeń.

Do badania antyplagiatowego stosowane jest również badanie stylometryczne mające pomóc w określeniu czy praca napisana została samodzielnie.