O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  1. dostosowanie opcji logowania do zmian wprowadzonych w POL-on 2.0,
  2. ograniczenie możliwych wartości kodu języka pracy dla prac przesyłanych za pośrednictwem API (kody będą zgodne z wartościami widocznymi z poziomu UI),
  3. wprowadzenie filtrów domyślnych na liście badań w celu optymalizacji pracy na badaniach,
  4.  możliwość podłączenia bazy instytucji jako źródła tekstów referencyjnych,
  5.  dodanie oznaczenia poprawnych cytowań w tekście pracy.

Pozostałe prace, nad którymi równolegle trwają prace:

  1. dostosowanie systemu do zmian związanych z migracją danych do systemu POL-on 2.0,
  2. oddanie do użytku modułu Statystyk, który będzie widoczny dla użytkowników z rolą Administracja i Statystyka,
  3. rozszerzenie baz referencyjnych  Internetu oraz dokumentów Open Access,
  4. przygotowanie anglojęzycznej wersji systemu,
  5. dodanie możliwości testowania ustawień parametrów wyniku badania.