O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  1. dostosowanie opcji logowania do zmian wprowadzonych w POL-on 2.0 m.in. pobieranie nowo utworzonych jednostek w POL-on, zmiana sposobu pobierania kierunków z POL-on,
  2. oddanie do użytku modułu Statystyk, który będzie widoczny dla użytkowników z rolą Statystyka,
  3. wprowadzenie filtrów domyślnych na liście badań w celu optymalizacji pracy na badaniach,
  4.  dodanie oznaczenia poprawnych cytowań w tekście pracy.

Pozostałe prace, nad którymi równolegle trwają prace:

  1. rozszerzenie baz referencyjnych  Internetu oraz dokumentów Open Access,
  2. dodanie możliwości testowania ustawień parametrów wyniku badania.